ΔΙΑΛΥΟΥΝ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΔΙΑΛΥΟΥΝ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

 

 

Πολλές δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στη Σύρο και στις Κυκλάδες υπολειτουργούν ή δεν λειτουργούν καθόλου

Πολλές δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στις Κυκλάδες υπολειτουργούν ή δεν λειτουργούν καθόλου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων κο Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, σχετικά με την «Υπολειτουργία δομών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης», έστειλε ο Δήμαρχος Σύρου – Ερμούπολης κ. Γιάννης Δεκαβάλλας, ως Πρόεδρος του Τοπικού Παραρτήματος Κυκλάδων της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Νοτίου Αιγαίου.

 

Στην επιστολή του ο κ. Δεκαβάλλας αναφέρει τα εξής:

 

«Μετά από επικοινωνία πολλών πολιτών, γονέων ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και επαγγελματιών του χώρου της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, πληροφορηθήκαμε ότι πολλές δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στη Σύρο και στις Κυκλάδες υπολειτουργούν ή δεν λειτουργούν καθόλου, τρεις μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Σύρου και Νάξου αδυνατούν να εξετάσουν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, γιατί δεν υπάρχει το αναγκαίο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό (ΕΕΠ) – ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί που χρειάζονται για τη συγκρότηση μιας διεπιστημονικής ομάδας. Οι λίστες αναμονής μεγαλώνουν, ενώ οι μαθητές και οι οικογένειες τους βρίσκονται σε δεινή κατάσταση.

Στη Σύρο το ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α’ Βαθμίδας δεν έχει καμία ειδικότητα ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ), για πρώτη φορά μετά την ίδρυσή του. Πληροφορηθήκαμε ότι στο σχολείο αυτό φοιτά μεγάλος αριθμός μαθητών με σύνθετες κοινωνικές και ψυχολογικές δυσκολίες και η απουσία των αναγκαίων ειδικοτήτων (ψυχολόγου και κοινωνικού λειτουργού) δημιουργεί μεγάλα και άμεσα προβλήματα.

Στη Νάξο, έχει τοποθετηθεί μόνο ένας λογοθεραπευτής, ενώ οι τέσσερις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής του νησιού μένουν χωρίς άλλο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Στη Θήρα δεν υπάρχει κανένα μέλος ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού.

Εκτός αυτού, πληροφορηθήκαμε ότι με βάση τις νέες ρυθμίσεις για την Ειδική Αγωγή, έχουν συγκροτηθεί Σχολικά Δίκτυα Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) στο νομό μας και προβλέπεται η λειτουργία Επιτροπών Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ) σε πολλά νησιά, οι οποίες θα πρέπει επίσης να στελεχώνονται από Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό. Καμία τοποθέτηση ωστόσο δεν έχει γίνει.

Τέλος με μεγάλη ανησυχία μάθαμε ότι πρόσφατα η επιβλέπουσα αρχή των προγραμμάτων ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομικών περιέκοψε αιφνιδίως ένα σεβαστό ποσό από τα προγράμματα ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν πόροι για τον άξονα Γ. Και αυτό συνεπάγεται ότι η Διεύθυνση Ε.Α.Ε. δεν μπορεί να προχωρήσει σε προσλήψεις για τη Στερεά Ελλάδα και το Νότιο Αιγαίο, ούτε για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς για τις ανάγκες της Παράλληλης στήριξης και ΣΜΕΑΕ, ούτε Ε.Ε.Π για τις ανάγκες των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και των Ε.Δ.Ε.Α.Υ.

 

Με αυτό το δεδομένο, το μέλλον για τις δομές ειδικής αγωγής στο νησί και το νομό μας είναι δυσοίωνο. Γνωρίζουμε ότι προβλέπονται τοποθετήσεις προσωπικού μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ, αλλά είναι ευνόητο ότι αυτό θα γίνει επικουρικά και συμπληρωματικά, αφού καλυφθούν πρώτα οι κενές θέσεις επιστημονικού προσωπικού με τοποθετήσεις υποψηφίων αναπληρωτών από τους πίνακες που έχουν καταρτισθεί βάσει της κείμενης νομοθεσίας της Ειδικής Αγωγής. Είναι αδιανόητο να καλυφθούν θέσεις εργασίας για τις οποίες ο νόμος ορίζει υψηλές απαιτήσεις σε επιστημονικά προσόντα και εμπειρία από νέους ανέργους που θα προσληφθούν για πολύ μικρό χρονικό διάστημα μόνο με κοινωνικά κριτήρια και στόχο την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Όχι μόνο στηρίζουμε την περιστασιακή -έστω- απασχόληση νέων ανέργων μέσω παρόμοιων προγραμμάτων, αλλά ζητάμε και αύξηση του αριθμού ωφελουμένων. Δεν είναι ωστόσο δυνατό ακόμα και να υπονοείται ότι με τον τρόπο αυτό (με πεντάμηνη απασχόληση) μπορούν να καλυφθούν θέσεις που απαιτούν μακροχρόνια εμπειρία και παραμονή επί μακρόν σε ένα αντικείμενο και θέση για την εξοικείωση με αυτό και τη διαρκή αντιμετώπιση των αναγκών εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων. Συνεπώς η κάλυψη πάγιων αναγκών των ΣΜΕΑΕ, των ΚΕΔΔΥ και των ΕΔΕΑΥ αποκλειστικά μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΔ, ούτε σύννομη είναι, ούτε σύμφωνη με τη δεοντολογία των ειδικοτήτων του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και, εντέλει, δεν ωφελεί την λειτουργία των σχολικών μονάδων και των υποστηρικτικών δομών της ειδικής αγωγής.

Υπάρχουν σήμερα πολλοί υποψήφιοι αναπληρωτές ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού με αυξημένα προσόντα, μεγάλη εμπειρία και μακροχρόνια προσφορά στις δομές υποστήριξης και ειδικής αγωγής του νησιού μας και του νομού μας, οι οποίοι περιμένουν να εργασθούν, αφού έχουν νόμιμα υποβάλλει τις αιτήσεις τους και έχουν καταταγεί σε πίνακες επιλογής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου. Οι άνθρωποι αυτοί είναι επιστήμονες που εδώ και πολλά χρόνια επέλεξαν τα νησιά μας για να ζήσουν και να εργασθούν αναβαθμίζοντας σημαντικά το τοπίο της παροχής ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών στον τόπο μας.

Υπάρχουν σήμερα μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, γονείς και εκπαιδευτικοί σε εναγώνια αναμονή για υπηρεσίες στήριξης και διάγνωσης.

Δεν είναι λοιπόν κατανοητό γιατί δεν γίνεται άμεσα η τοποθέτηση αναπληρωτών ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και τα Κέντρα Υποστήριξης των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ώστε να καλυφθούν τα κενά με διαδικασίες νόμιμες και δεοντολογικά ορθές.»

 

Από το Γραφείο Τύπου

του Τ. Π. Κυκλάδων  της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου