ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΗΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΟΙΑΣ- ΜΕΣΑ ΓΩΝΙΑΣ

 

kinder-garden«Σας ενημερώνουμε ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 ο Παιδικός Σταθμός Επισκοπής Γωνιάς και ο Παιδικός Σταθμός Οίας συμμετέχουν στην δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακή και Επαγγελματικής Ζωής».

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μητέρες νηπίων, εναλλακτικά δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι πατέρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και εκείνοι που βρίσκονται σε χηρεία.

Οι αιτήσεις συμμετοχής για χρηματοδότηση των μητέρων μπορούν να υποβάλλονται προς την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) από τους δικαιούχους το χρονικό διάστημα25/7/2014- 4/8/2014.

Σας καλούμε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον και να συμμετέχετε με αιτήσεις σας.

Πληροφορίες:
1. Η Αίτηση Συμμετοχής των ενδιαφερομένων γυναικών, θα ξεκινήσει να διατίθεται ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ στις ιστοσελίδες της Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr), της ΚΕΔΕ (www.kedke.gr) και του ΕΠΑΝΑΔ (www.epanad.gov.gr), από τις 25/7/2014.
2. για πληροφορίες: Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. : τηλ.:210 5214600, 213 1320600