ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΟΛΟ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΟΛΟ

 

ΔΕΥΑ“Χρηματοδότηση Ολοκλήρωσης δικτύου αποχέτευσης περιοχής Περιβόλου

 

Δεκτή έγινε η πρόταση που υπέβαλλε η ΔΕΥΑ Θήρας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής για χρηματοδότηση του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης οικισμού Περίσσας – Περιοχή Περίβολος Δήμου Θήρας», με προϋπολογισμό 1.409.400,00€.

Με την κατασκευή του έργου, που πολύ σύντομα θα δημοπρατηθεί, θα καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες αποχέτευσης των κατοίκων και επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της παραλιακής ζώνης Περίσσας – Περιβόλου (Αγίου Γεωργίου), ενώ προστατεύεται ο υδροφόρος ορίζοντας και στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή από πιθανή μόλυνση.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή περίπου 2.250 μέτρων βαρυτικών δικτύων αποχέτευσης, περίπου 2.500 μέτρων καταθλιπτικών δικτύων αποχέτευσης και την κατασκευή δύο (2) αντλιοστασίων λυμάτων.

Άλλο ένα σημαντικό έργο βασικής υποδομής, σε μία ευαίσθητη τουριστικά περιοχή, είναι πλέον γεγονός. Με συστηματική δουλειά και συνεχή παρακολούθηση των προτάσεων προς χρηματοδότηση νέων έργων που υποβάλλονται διασφαλίστηκε ένα ακόμα μεγάλο έργο και αναμένονται νέα».