ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ: ΑΝΟΧΗ ΤΕΛΟΣ, ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ: ΑΝΟΧΗ ΤΕΛΟΣ, ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

 

 

Λύση για τα σκουπίδια ή πρόστιμα

Λύση για τα σκουπίδια ή πρόστιμα

Τελειώνουν τα ψέματα για την Ελλάδα σε ότι αφορά στη διαχείριση των απορριμμάτων. Τα πρόστιμα μπορεί να φτάσουν τα 28 εκατομμύρια ευρώ, καθώς  σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), οι ενεργοί Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) φτάνουν τους 70, ενώ από τις 326 προς αποκατάσταση χωματερές έχουν αποκατασταθεί περί τις 70. (πηγή Ημερησία). Το καμπανάκι χτυπά και στη Σαντορίνη, που δείχνει αξιοσημείωτη καθυστέρηση στην οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος, παρά το γεγονός ότι τουλάχιστον ο παλαιός ΧΑΔΑ, έχει ήδη αποκατασταθεί.

Κατά τα άλλα, σύμφωνα με την εφημερίδα:

 

Η Επιτροπή διαπιστώνοντας ότι η Ελλάδα δεν έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα για το κλείσιμο των χωματερών, ζητά από το ΔΕΕ να της καταβληθεί:

– χρηματική ποινή ύψους 71.193,60 ευρώ ανά μέρα καθυστέρησης στην εκτέλεση της απόφασης, από την ημέρα που θα εκδοθεί η απόφαση του Δικαστηρίου στην παρούσα υπόθεση ως την ημέρα που η Ελλάδα θα συμμορφωθεί.

– το ημερήσιο κατ’ αποκοπήν ποσό των 7.786,80 ευρώ ανά ημέρα από την ημέρα έκδοσης της απόφασης στην υπόθεση του 2005 έως την ημερομηνία που θα εκδοθεί η απόφαση στην παρούσα υπόθεση ή την ημερομηνία συμμόρφωσης με την απόφαση του 2005 εάν αυτή επέλθει νωρίτερα.