Χ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

“ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟ ΘΕΑΤΕΣ”

 

 

Ο κ. Χαράλαμπος Κόκκινος

Ο κ. Χαράλαμπος Κόκκινος

Για μία ακόμη χρονιά το αυτονόητο γίνεται ζητούμενο. Δυστυχώςβρισκόμαστε στο ίδιο έργο θεατές! Ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά 2014-2015 και οιμαθητές δεν βρήκαν τους εκπαιδευτικούς στις τάξεις. Οι μηδενικοί διορισμοί, σεσυνδυασμό με τις χιλιάδες συνταξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών, δημιουργούν μεγάλοαριθμό οργανικών και λειτουργικών κενών.

 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις εκπαιδευτικών οργανώσεων και πολιτικήςΥπουργείου Παιδείας, υπάρχουν πανελλήνια πάνω από 12.000 κενά. Στα Νησιά τουΝοτίου Αιγαίου οι ελλείψεις εκπαιδευτικών φτάνουν τις 400, 15 ημέρες μετά τηνέναρξη του σχολικού έτους. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ν. Αιγαίου καλεί την κυβέρνηση με ψήφισματου να πραγματοποιήσει άμεσα μόνιμους διορισμούς ώστε να «κυλήσει» ομαλά η νέασχολική χρονιά.Απαιτείται εγρήγορρση και πολιτικές αποφάσεις από την κυβέρνηση και τηπολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και όχι διαπιστώσεις, «μερεμέτια» και«μπαλώματα».• Να καλυφθούν τα εκπαιδευτικά κενά στα νησιά μας.• Διορισμοί εκπαιδευτικών τώρα!!! Γιατί:Η επένδυση στη γνώση είναι η απάντηση στην κρίση.