ΑΣΦΥΞΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

KROYAZIEROPLOIA ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑΑΣΦΥΞΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

  Επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών κο Ευριπίδη Στυλιανίδη, σχετικά με τον «περιορισμό των προσλήψεων στα δημοτικά νομικά πρόσωπα των νησιωτικών δήμων», έστειλε ο Δήμαρχος Σύρου – Ερμούπολης κ. Γιάννης Δεκαβάλλας, ως Πρόεδρος του Τοπικού Παραρτήματος Κυκλάδων της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Νοτίου Αιγαίου.

Στην επιστολή του ο κ. Δεκαβάλλας αναφέρει τα εξής:   

«Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΣΤ.1, της παρ. ΣΤ του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012 και της με αρ. πρωτ.: 6315/15-2-2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, δεν εμπίπτουν στον περιορισμό των προσλήψεων του αρ. 33 του Ν. 3833/2010, οι νησιωτικοί δήμοι.

                Κατά το τρέχον χρονικό διάστημα εφαρμογής του νόμου, ενώ έγιναν όλες οι νόμιμες διαδικασίες για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού σε δημοτικά νομικά πρόσωπα, αυτές δεν πραγματοποιήθηκαν διότι δεν εγκρίθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με το αιτιολογικό ότι οι προαναφερόμενες διατάξεις του Ν. 4093/2012, αφορούν αποκλειστικά και μόνο τους δήμους και όχι τα νομικά τους πρόσωπα.

                Είναι κατανοητό ότι στους νησιωτικούς δήμους είναι αναγκαία η στελέχωση των νομικών τους προσώπων, τα οποία σήμερα επιτελούν ένα πολύ σημαντικό έργο, ιδιαίτερα στον κοινωνικό τομέα, μέσω της λειτουργίας δομών υποστήριξης ευπαθών ομάδων, πολιτιστικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, κλπ.

                Θα σας παρακαλούσαμε όπως φροντίσετε με νομοθετική ρύθμιση, αν απαιτείται, να μην εμπίπτουν και τα δημοτικά νομικά πρόσωπα των νησιωτικών δήμων στον περιορισμό των προσλήψεων του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010.» .