ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΥΡΒΟΥΛΟ

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ

 

ΒΟΥΡΒΟΥΛΟΣ«Πίνακας έργων που εκτελέστηκαν από τον Δήμο Θήρας, στην Δημοτική Κοινότητα ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ

 

Κατά την τριετία 2011-2013, πραγματοποιήθηκαν στην Δημοτική Κοινότητα Μεσαριάς (πρόεδρος κα Βενιέρη – ΣυρίγουΜαρκέλα), τα εξής έργα:

 

 1. Διαμόρφωση Παιδικής Χαράς

Προϋπολογισμός: 8.223,00€

 

 1. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων στο Δημοτικό Σχολείο Μεσαριάς

Προϋπολογισμός: 16.000,00€

 

 1. Συντήρηση τουαλετών Δημοτικού Σχολείου Μεσαριάς

Προϋπολογισμός: 20.320,00€

 

 1. Κατασκευή κιγκλιδωμάτων στις λιμενολεκάνες

Προϋπολογισμός: 9.180,00€

 

 1. Διαμόρφωση πλατείας

Προϋπολογισμός: 68.910,00€

 

 1. Διαμόρφωση ισόπεδου κόμβου

Προϋπολογισμός: 12.500,00€

 

 1. Μικρές επεμβάσεις στην πλατεία Μεσαριάς Διαμόρφωση χώρου για τη μεταφορά προτομής-κατασκευή τοιχίων περίφραξης

Προϋπολογισμός:19.940.00€

 

 1. Μελέτη αποχέτευσης ομβρίων υδάτων (ΚΑΒΑ ΦΟΥΣΤΕΡΗ)

Προϋπολογισμός: 12.300,00€

 

 1. Αποχέτευση ομβρίων υδάτων (ΚΑΒΑ ΦΟΥΣΤΕΡΗ)

Δημοπρατήθηκε στις 9-1-14

Προϋπολογισμός: 235.480,00€

 

 1. Επέκταση δικτύου-αποχέτευσης (περιοχή Αγίου Αθανασίου-ΛΑΛΙΤΣΕΣ) μήκους 300 μέτρων (ΔΕΥΑΘ)

Προϋπολογισμός: 10.350,00€

 

 1. Επισκευή δρόμου και κατασκευή τοιχίων για την προστασία του (Περιοχή Αγίου Παντελεήμονα)

Προϋπολογισμός:11.720,00€

 

 1. Διάστρωση χώρων στάθμευσης

Προϋπολογισμός: 10.000,00€

 

 1. Διευθέτηση ομβρίων υδάτων στην περιοχή Γέφυρα (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.)

Προϋπολογισμός: 7.200,00€

 

 1. Διάνοιξη Γεωτρήσεως στον δρόμο Αεροδρομίου (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.)

Προϋπολογισμός: 7.000,00€

 

 1. Ενοικίαση χώρων στάθμευσης (Καραμολέγκος Γεώργιος και Χούντα Μιράντα)

Πληρωθέν Ποσόν: 3.000,00€

 

 1. Καθαρισμός λιμενολεκανών και αγροτικών δρόμων

Προϋπολογισμός: 4.000,00€

 

 1. Μεταστέγαση Νηπιαγωγείου σε νέα κτίριο

Προϋπολογισμός: 28.800,00€για 3 έτη

 

 1. Μελέτη Επέκτασης δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης διασταύρωση Καμαρίου έως Αεροδρόμιο (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.)

Προϋπολογισμός: 4.500€

,,

 1. Τοποθέτηση μονάδος παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού (ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ) δυναμικότητος 6.000 ltημερησίως (ΔΕΥΑΘ)

 Αξία: 19.140,00€

 1. Διαμόρφωση Νεκροταφείου

Προϋπολογισμός: 10.272,15€

 

 1. Κατασκευή Πεζοδρομίου και αποχέτευση ομβρίων υδάτων από Δημοτικό Σχολείο έως Γέφυρα

Δημοπρατείται στις 22-4-2014

Προϋπολογισμός: 152.077,00€

 

 1. Διαμόρφωση Δρόμων

Προϋπολογισμός: 10.072,62€

 

 

ΣΥΝΟΛΟΝ: 680.984,77€