ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA«Πίνακας έργων που εκτελέστηκαν από τον Δήμο Θήρας, στην Δημοτική Κοινότητα ΠΥΡΓΟΥ

Κατά την τριετία 2011-2013, πραγματοποιήθηκαν στην Δημοτική Κοινότητα Πύργου (πρόεδρος κος Νομικός Ευάγγελος), τα εξής έργα:
Κατασκευή πλακόστρωτου από Κεντρική Πλατεία έως πλατεία Αγ. Ειρήνη
Προϋπολογισμός: 4.987,00€

Κατασκευή πεζοδρομίου
Προϋπολογισμός: 9.999,00€

Αντικατάσταση παλαιών κατεστραμμένων κουφωμάτων στο Δημοτικό Σχολείο
Προϋπολογισμός: 16.000,00€

Επισκευή τουαλετών
Προϋπολογισμός: 32.838,00€

Διαμόρφωση ισόπεδου κόμβου ΠΥΡΓΟΥ – ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΘΗΝΙΟΥ
Προϋπολογισμός: 12.000,00€

Μίσθωση μηχανημάτων για την απομάκρυνση μπαζών και σκουπιδιών
Προϋπολογισμός: 4.500,00€

Διαμόρφωση πλατείας Πύργου
Προϋπολογισμός: 8.957,00€

Κατασκευή πεζοδρομίου
Προϋπολογισμός: 35.131,00€

Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης (ΔΕΥΑΘ)
Προϋπολογισμός: 713.400,00€

Οριστική μελέτη έργου “ Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης ” Πύργου (ΔΕΥΑΘ)
Προϋπολογισμός: 11.600.00€

Επέκταση δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης από Πύργο έως Έξω Γωνιά και κατάργηση Αντλιοστασίου. Η μελέτη έγινε από ΔΕΥΑΘ
Προϋπολογισμός: 98.600,00€

Επέκταση Δικτύου Αποχέτευσης για σύνδεση ΤΕΕ Θήρας και κατοίκων ευρύτερης περιοχής
Προϋπολογισμός: 153.120,00€

Προμήθεια οργάνων Παιδικής Χαράς
(Διαγωνισμός 4-4-2014)
Προϋπολογισμός: 11.727,60€

Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου-Τοιχίων
Προϋπολογισμός: 24.500,00€

Επισκευή-αποκατάσταση Τοιχίων Παιδικής Χαράς
Προϋπολογισμός: 22.000,00€

Επισκευή Δρόμου
Προϋπολογισμός: 3.818,12€

Αναβάθμιση οδικής ασφάλειας-βελτίωση ισόπεδων κόμβων (ΠΥΡΓΟΣ οδικού δικτύου)
Δημοπρατήθηκε 1-4-2014

Προϋπολογισμός: 50.000,00€
Ασφαλτόστρωση οδού ΕΞΩ-ΜΕΣΑ ΠΛΑΤΕΙΑ
(Δημοπρατημένο)
Προϋπολογισμός: 60.000,00€

Κατασκευή πεζοδρομίου και τοίχου αντιστήριξης
(Έγκριση μελέτης 3-4-2014)
Προϋπολογισμός: 86.000,00€

Τοποθέτηση Κουφωμάτων-Ντουλάπια στο Νηπιαγωγείο Πύργου

Προϋπολογισμός: 5.409,08€

 

ΣΥΝΟΛΟ: 1.364.586,80€».