ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΑ

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ

 

ΤΟΠΙΑ (6)Πίνακας έργων που εκτελέστηκαν από τον Δήμο Θήρας, στην Τοπική ΚοινότηταΟίας
Κατά την τριετία 2011-2013, πραγματοποιήθηκαν στην Τοπική Κοινότητα Οίας (πρόεδρος κος Δαρζέντας Ελευθέριος), τα εξής έργα:

 

Κατασκευή κοινοτικών αποχωρητηρίων
Προϋπολογισμός: 66.770,00€

Κατασκευή ράμπας στη δεξαμενή Φοινικιάς
Προϋπολογισμός: 6.003,00€

Επισκευή νεκροταφείου Οίας
Προϋπολογισμός: 11.607,00€

Κατασκευή πεζοδρομίων Οίας
Προϋπολογισμός: 10.039,00€

Παροχή υπηρεσιών για την απομάκρυνση ογκολίθων στο δρόμο Φηρών – Οίας
Προϋπολογισμός: 6.148,00€
Διαμόρφωση parkingΟίας
Προϋπολογισμός:27.499,00€
Διαμόρφωση πλατείας Λεωφορείων
Προϋπολογισμός: 89.941,00€

Πεζοδρόμια της Οίας
Προϋπολογισμός: 11.089,00€

Μίσθωση Μηχανημάτων για τη μεταφορά ογκολίθων από το δρόμο της Οίας στο λιμανάκι
Προϋπολογισμός: 4.176,00€

Μίσθωση Μηχανημάτων για τον καθαρισμό της Οίας

Προϋπολογισμός:5.800,00€

Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης αποχέτευσης του οικισμού Φοινικιά της Οίας (ΔΕΥΑΘ)

Προϋπολογισμός: 849.120,00€

Νέα μονάδα αφαλάτωσης ΟΙΑΣ, 500 κυβικών ημερησίως (ΔΕΥΑΘ)

Προϋπολογισμός: 312.040,00€
Ολοσχερής καθαίρεση επικίνδυνου ετοιμόρροπου τοιχίου και δώματος δεξαμενής ύδατος της Οίας (ΔΕΥΑΘ)
Προϋπολογισμός: 16.721,00€
Ανάσχαιση καταπτώσεων και κατολισθήσεων στο δρόμο ΑΡΜΕΝΗΣ (Πράσινο Ταμείο)

Προϋπολογισμός: 870.000,00€
Μίσθωση των μηχανημάτων για επαναφορά του λειτουργικού βάθους της λιμενολεκάνης, θωράκιση, άρση και επανατοποθέτηση των διεσπαρθέντων φυσικών ογκολίθων του λιμενίσκου στη θέση Μπαξέδες της Οίας ν.Θήρας. (Λιμενικό Ταμείο)
Προϋπολογισμός: 200.000,00€
Κοπή επικίνδυνων σιδήρων στο Αμμούδι Οίας. (Λιμενικό Ταμείο)
Προϋπολογισμός: 4.000,00€
Επισκευή ύφαλων κατασκευών στο λιμένα Αμμούδι Οίας με συνημμένα τα συμπληρωματικά στοιχεία. (Λιμενικό Ταμείο) (ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ)
Προϋπολογισμός: 85.840,00€
Έργα υδροληψίας μονάδας αφαλάτωσης Οίας (ΔΕΥΑΘ)
Προϋπολογισμός:120.000,00€
Νέο πρόγραμμα τηλε-ελέγχου – τηλεχειρισμού αφαλατώσεων Οίας (ΔΕΥΑΘ)
Προϋπολογισμός: 21.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ: 2.717.793,00€