ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΗΡΑΣΙΑ

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ

ΘΗΡΑΣΙΑΠίνακας έργων που εκτελέστηκαν από τον Δήμο Θήρας, στην Δημοτική ΚοινότηταςΘηρασίας.

Κατά την τριετία 2011-2013, πραγματοποιήθηκαν στην Δημοτική Κοινότητα Θηρασίας (πρόεδρος κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΡΑΒΑΛΟΣ & κα ΜΑΡΙΑ ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ), τα εξής έργα:
Φωτισμός παιδικής χαράς Μανωλά της τοπικής κοινότητας Θηρασίας
Προϋπολογισμός : 3.983,00€

Επισκευή οστεοφυλακίου Ποταμού Νήσου Θηρασίας.
Προϋπολογισμός: 2.305,00€

Επισκευή δημοτικής αίθουσας στην ν. Θηρασία.
Προϋπολογισμός: 3.204,00€

Επισκευή δρόμου στη Θηρασία από Μανωλά προς Ποταμό.
Προϋπολογισμός: 8.961,00€

Διαμόρφωση parking στον Ποταμό ν. Θηρασίας.
Προϋπολογισμός: 2.022,00 €
Προμήθεια αφαλάτωσης 140 κυβικών ημερησίως (ΔΕΥΑΘ).
Προϋπολογισμός: 174.000,00€
Διάνοιξη τριών γεωτρήσεων θαλάσσης για τη λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης (ΔΕΥΑΘ).
Προϋπολογισμός: 10.000,00€

Αντικατάσταση παλαιών κατεστραμμένων κουφωμάτων στο Δημοτικό Σχολείο.
Προϋπολογισμός: 16.000,00€
Επισκευή τοίχου αντιστήριξης ( θέση Παράβαλος Νίκος).
Προϋπολογισμός : 16.316,00€

 

 

Αποκατάσταση παραδοσιακής κλίμακας ΚΟΡΦΟΥ-ΜΑΝΩΛΑ.

Προϋπολογισμός: 91.789.00€

Αποκατάσταση Κοινοχρήστου Χώρου.

Προϋπολογισμός: 2.495,00€

Επισκευή μεταλλικού στηθαίου στη Δημοτική οδό ΡΙΒΑΣ-ΜΑΝΩΛΑ.

Προϋπολογισμός: 1.972,00€

Τσιμεντόστρωση δρόμου ΜΥΛΟΥ-ΙΑΤΡΕΙΟ.
Προϋπολογισμός : 8.873,00€

Στέγαστρα στάσεων.
Προϋπολογισμός: 2.988,00€

Μονάδα παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού (ΔΕΥΑΘ).

Προϋπολογισμός: 19.000,00€

Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης στους οικισμούς ΜΑΝΩΛΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΟΥ. Το έργο
έχει ενταχθεί και διαχειρίζεται η ΕΓΝΑΤΙΑ. Είναι σε ΕΞΕΛΙΞΗ.

Προϋπολογισμός: 1.531,200,00€

Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων νήσου Θηρασίας. Το έργο έχει ενταχθεί και το διαχειρίζεταιη ΕΓΝΑΤΙΑ. Είναι σε ΕΞΕΛΙΞΗ.

Προϋπολογισμός: 1.740,000,00€

Τοποθέτηση φυσικών ογκολίθων στην παρακείμενη παραλία του προβλήτα του λιμένα της ΡίβαςΘηρασίας. (Λιμενικό Ταμείο)
Προϋπολογισμός: 10.000,00€
Επισκευή φωτισμού στο λιμένα ΡίβαςΘηρασίας. (Λιμενικό Ταμείο)
Προϋπολογισμός: 4.000,00€
Επισκευή οικίσκου αναμονής στο λιμένα ΡίβαςΘηρασίας. (Λιμενικό Ταμείο)
Προϋπολογισμός: 5.800,00€

 
ΣΥΝΟΛΟ: 3.654.908,00€