ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ

ΑΚΡΩΤΗΡΙ 2 «Πίνακας έργων που εκτελέστηκαν από τον Δήμο Θήρας, στη Δημοτική Κοινότητα ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ.

 

Κατά την τριετία 2011-2013, πραγματοποιήθηκαν στην Δημοτική Κοινότητα Ακρωτηρίου (αρχικός πρόεδρος (ο εκλιπών) Μπάϊκας Παρασκευάς τον οποίο διαδέχτηκε ο κ. Μαυρομμάτης Ανάργυρος), τα εξής έργα:

Γεωλογική διερεύνηση και εκτίμηση επικινδυνότητας καταπτώσεων και υποβολή προτάσεων μέτρων στήριξης – ενίσχυσης των πρανών της Κόκκινης Παραλίας και των κατολισθητικών φαινομένων στην περιοχή Αποθήκες, Δήμου Θήρας (σε εξέλιξη)

Προϋπολογισμός: 81.180,00€

Προμήθεια οργάνων Παιδικής Χαράς (διαγωνισμός 4-4-2014)

Προϋπολογισμός: 4.848,80€

Νέο Νηπιαγωγείο

Προϋπολογισμός: 158.801,00€

Διαμόρφωση τμήματος οδού στον περιφερειακό

Προϋπολογισμός: 4.004,00€

Συμπληρωματικές εργασίες νέου νηπιαγωγείου

Προϋπολογισμός: 54.727,00€

Επισκευή δρόμου στο Ακρωτήρι (σε εξέλιξη)

Προϋπολογισμός: 11.090,20€

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση παιδικής χαράς

Προϋπολογισμός: 1.705,00€

Εγκατάσταση μονάδος αφαλάτωσης (ΔΕΥΑΘ)

Έχει υπογραφεί σύμβαση 3-2-13 και θα περατωθεί 30-3-14

Προϋπολογισμός: 394.400,00€

Μελέτη μονάδος αφαλάτωσης (ΔΕΥΑΘ)

Προϋπολογισμός: 3.600,00€

Κατασκευή πεζοδρομίου από ανασκαφές έως παραλία

Προϋπολογισμός: 10.000,00€

Εκμίσθωση χώρων στάθμευσης

Προϋπολογισμός: 2.568,00€

ΣΥΝΟΛΟΝ: 726.924,00€

 

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

 

Καμπουράκης Νικόλαος