ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΥ

 

ΔΕΥΑΘ ΕΡΓΑ copyΚατασκευή Δημοτικού γηπέδου ιδιοκτησίας ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΥ Α.Ο

Προϋπολογισμός: 603.479,44€

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο την 14/04/2014.

Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δήμου Θήρας 2011

Προϋπολογισμός: 230.000,09€

Ελαιοχρωματισμοί σχολικών κτηρίων

Προϋπολογισμός:78.544,19€

 

Μυοκτονία στην Καλντέρα Νήσου Θήρας

Προϋπολογισμός: 4.640,00€

 

Μίσθωση μηχανημάτων για ομαλοποίηση παραλιών, διάστρωση parking, καθαρισμό λεκανών-ρεμάτων & αγροτικού δικτύου

Προϋπολογισμός: 20.049,44€

 

Απολύμανση και απεντόμωση κοινόχρηστων δημοτικών τουαλετών και σχολικών εγκαταστάσεων Δήμου Θήρας

Προϋπολογισμός : 7.870,60€

 

 

Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και αποχετευτικού αγωγού

Προϋπολογισμός: 6.347,17€

 

Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού λόγω θεομηνίας στις 18-4-2012

Προϋπολογισμός: 59.914,00€

 

 

Μίσθωση μηχανημάτων για ομαλοποίηση παραλιών, διάστρωση parking, καθαρισμό λεκανών-ρεμάτων & αγροτικού δικτύου 2012

Προϋπολογισμός: 22.126,00€

Ανανέωση ασφαλτοτάπητα-ανακατασκευή οδών Δήμου Θήρας

 

Προϋπολογισμός: 208.800,00€

 

Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δήμου Θήρας 2012-2013

Προϋπολογισμός: 119.999,55€

 

 

Μεταφορά containers

Προϋπολογισμός:4.693,43€

 

Μίσθωση μηχανημάτων για διάστρωση παρκιγκ, καθαρισμός λεκανών-ρεμάτων

Προϋπολογισμός: 39.170,51€

 

Απολύμανση-απεντόμωση κοινόχρηστων δημοτικών αποχωρητηρίων και σχολείων

Προϋπολογισμός: 7.870,60€

 

Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό Οδικού Δικτύου

Προϋπολογισμός: 12.818,00€

 

Επισκευή μεταλλικών κατασκευών

Προϋπολογισμός: 4.822,38€

 

Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος στο τμήμα ΦΗΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ

Προϋπολογισμός : 302.950,33€

 

 

Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου στο χώρο ανακύκλωσης

Προϋπολογισμός: 23.107,20€

 

Διαμόρφωση Κοινοχρήστου Χώρου για το έτος Γαστρονομίας

Προϋπολογισμός: 21.736,00€

 

Απομάκρυνση ογκολίθων στο δρόμο Φηρών-Οίας

Προϋπολογισμός: 6.148,00€

 

Κατασκευή τοιχίου από λιθοδομή στη στροφή Αθηνιού

Προϋπολογισμός: 63.342,00€

Πρόσθετες κατασκευές στο γήπεδο ποδοσφαίρου Καμαρίου

Προϋπολογισμός: 88.000,00 €

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο την 14/04/2014.

 

 

 

 

Ηλεκτροδότηση νέας μονάδας αφαλάτωσης Δ.Κ Φηρών. (ΔΕΥΑΘ)

Προϋπολογισμός: 43.500,00€

Καταθλιπτικό δίκτυο νέας αφαλάτωσης Φηρών. (ΔΕΥΑΘ)

Προϋπολογισμός: 90.000,00€

Πρόγραμμα τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού αφαλατώσεων Φηρών. (ΔΕΥΑΘ)

Προϋπολογισμός: 12.500,00€

Τηλεματικός χειρισμός αντλιοστασίων λυμάτων και τηλεμετρία απομακρυσμένων δεξαμενών της ΔΕΥΑ Θήρας (ΔΕΥΑΘ)

Προϋπολογισμός: 145.000,00€

Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Καλντέρας Φηρών. (ΔΕΥΑΘ)

Προϋπολογισμός: 30.000,00€

 

 

ΣΥΝΟΛΟΝ: 2.257.428,93€