ΑΠΕΚΤΗΣΕ Δ.Σ “η ΠΙΝΔΟΣ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ”

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Α. ΛΑΝΤΑΒΟΣ

 

ΠΙΝΔΟΣ_ΧΟΡΟΣ “Τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 20:00,σε αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου Μεσσαριάς συνεδρίασαν τα εκλεχθέντα πέντε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου ,που πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα ,στο ίδιο μέρος, στις 18:00,με μοναδικό θέμα τη συγκρότησή τους σε σώμα.
Ακολούθησε η προβλεπόμενη από το καταστατικό διαδικασία και ομόφωνα η συγκρότησή του έχει ως εξής:
Πρόεδρος:Λανταβός Αλέξανδρος
Αντιπρόεδρος:Κολονιάρης Δημήτριος
Γραμματέας:Μαντούσης Γρηγόριος
Ταμίας:Κουρούπη Χριστίνα
Μέλος:Τόκης Ιωάννης

Ο Πρόεδρος

Λανταβός Αλέξανδρος”.