ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ Χ. ΔΑΡΖΕΝΤΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Α΄  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΑΡΖΕΝΤΑ

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA« Απολογισμός έργων τριετίας 2011-2013 Δημοτικής Κοινότητας Εμπορείου

 

Με αφορμή τη συνέντευξη του κ. Δαρζέντα, ο οποίος, προσπαθώντας εσκεμμένα να εκμηδενίσει το έργο της Δημοτικής Αρχής, υποστηρίζει ότι το μοναδικό έργο που έχει υλοποιηθεί στο Εμπορείο είναι ένα πεζοδρόμιο περίπου 100 μέτρων, η παρούσα Δημοτική Αρχή. που απαντάει με έργα στις ψευδείς και αόριστες κατηγορίες, δημοσιεύει τον πίνακα των έργων που έχουν πραγματοποιηθεί και αυτών που βρίσκονται σε εξέλιξη την τριετία 2011-2013 στην κοινότητα Εμπορείου, συνολικού προϋπολογισμού 2.842.673,70€.

: «Πίνακας έργων που εκτελέστηκαν από τον Δήμο Θήρας, στην Δημοτική

Κοινότητα ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ».

 

Κατά την τριετία 2011-2013, πραγματοποιήθηκαν στην Δημοτική Κοινότητα Εμπορείου (πρόεδρος κοςΛειβαδάρος Αντρέας),τα εξής έργα:

 

Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο γήπεδο ποδοσφαίρου Εμπορείου

Προϋπολογισμός: 20.851,00€

Κατασκευή πεζοδρομίων στο Εμπορείο

Προϋπολογισμός: 51.136,18€

Επισκευή παλιού νηπιαγωγείου Εμπορείου

Προϋπολογισμός: 29.930,88€

Ανανέωση τάπητα κυκλοφορίας (Δημ.Σχολείου-Κάθετος Αγ.Γεωργίου) – Δ.Δ. Εμπορείου Θήρας

Προϋπολογισμός : 42.500,00€

Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης οικισμού Εμπορείου (ΔΕΥΑΘ)

Προϋπολογισμός: 627.560,00€

Επέκταση δικτύου αποχέτευσης οικισμού Περίσσας-Περιοχή Περίβολος(ΔΕΥΑΘ) ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

Προϋπολογισμός: 1.409.400,00€

Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη Βρεφονηπιακού Εμπορείου

Προϋπολογισμός: 9.840,000€

Αεροφωτογράφιση περιοχής Περίσας

Προϋπολογισμός: 11.000,00€

Τροποποίηση σχεδίου πόλεως Περίσας

Προϋπολογισμός: 18.000,00€

Μελέτη αποκατάστασης του ‘’ΓΟΥΛΑ’’

Προϋπολογισμός: 142.624,00€

Αντικατάσταση επιχρισμάτων σε δύο διαβατικά στο Καστέλλι του Εμπορείου(ΛΟΤΖΑ)

Προϋπολογισμός: 11.902,81€

 

Επισκευή παιδικής χαράς της Δημ. Κοινότητας Εμπορείου

Προϋπολογισμός: 1.361,84€

Κατασκευή πεζοδρομίου στο Εμπορείο Θήρας

Προϋπολογισμός: 11.600,00€

Επισκευή περίφραξης γηπέδου ποδοσφαίρου στο Εμπορείο

Προϋπολογισμός: 4.305,34€

 

Διαμορφώσεις δρόμων στο Εμπορείο

Προϋπολογισμός : 1.508,00€

Διαπλάτυνση δρόμου στο Εμπορείο Θήρας

Προϋπολογισμός: 11.605,45€

 

 

Επισκευή δημοτικής δεξαμενής στο Εμπορείο

Προϋπολογισμός: 9.348,60€

 

Τοποθέτηση μονάδος παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού (ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ) δυναμικότητας 6.000lt ημερησίως(ΔΕΥΑΘ)

Έργο Αξίας: 19.140,00€

Μίσθωση χώρων στάθμευσης

Ποσόν: 44.017,00€ ΕΤΗΣΙΩΣ

 

Διάστρωση parking Περίσσας

Προϋπολογισμός: 20.000,00€

 

Μίσθωση μηχανημάτων για ομαλοποίηση παραλιών, διάστρωση parking, καθαρισμό λεκανών ρευμάτων και αγροτικού δικτύου

Προϋπολογισμός: 22.000,00€

 

 

Απολύμανση και απεντόμωση κοινόχρηστων Δημοτικών τουαλετών και σχολικών εγκαταστάσεων

Προϋπολογισμός: 7.870,60€

 

Προμήθεια θραυστού υλικού για τη διάστρωση parkingΠερίβολου

Προϋπολογισμός: 14.616,00€

 

 

Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στη γέφυρα Εμπορείου

Προϋπολογισμός: 50.000,00€

 

Κατασκευή τοιχίων: α) στο δρόμο προς Μύλους, β) στον Εξωμύτη πλησίον ιδιοκτησία Δαρζέντα Νικολάου, γ) στο  δρόμο Εμπορείου-Αγίου Γεωργίου πλησίον ιδιοκτησία Δαρζέντα Μάριου και  δ) στο Νηπιαγωγείο Εμπορείου στο Μύλο ΔΕΝΑΞΑ, ε) από πλατεία Τιμίου Σταυρού προς Άη Γιάννη (Δεντρί) – τοιχείο αντιστήριξη δρόμου.

Προϋπολογισμός: 35.000,00€

 

Αγορά και τοποθέτηση 130 φωτιστικών στην παραλία Περίσσα-Περίβολος (ΓΕΩΘΗΡΑ)

Προϋπολογισμός: 77.522,00€

 

Κλάδεμα και ευπρεπισμός δένδρων στην παραλία Περίσσας

Προϋπολογισμός: 7.500,00€

 

 

Συντήρηση παραλιακού ηλεκτρικού δικτύου Περίσσας (ΓΕΩΘΗΡΑ)

Προϋπολογισμός: 6.500,00€

 

Μελέτη προσάμμωση παραλία Περίσσας (ΓΕΩΘΗΡΑ)

Προϋπολογισμός: 10.000,00€

 

 

Αγορά και τοποθέτηση καλαθιών καθαριότητος στην παραλία Περίσσα-Περίβολος (ΓΕΩΘΗΡΑ)

Προϋπολογισμός: 6.000,00€

 

 

Αγορά και τοποθέτηση δύο κιβωτίων και πύργων Ναυαγοσωστών στην παραλία Περίσσας-Περιβόλου (ΓΕΩΘΗΡΑ)

Προϋπολογισμός: 5.000,00€

 

Αγορά και τοποθέτηση (12) αποδυτηρίων ακτής στην παραλία Περίσσας-Περιβόλου (ΓΕΩΘΗΡΑ)

Προϋπολογισμός: 15.000,00€

 

Μελέτη διαμόρφωσης Πλατείας Εμπορείου (έχουν γίνει Αρχιτεκτονικά και Στατικά)

Προϋπολογισμός:————ΣΥΝΟΛΟ: 2.842.673,70€

 

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

 

Καμπουράκης Νικόλαος”