ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

314.444,10€ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟ 2014-15 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ!

 

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γιώργος Λεονταρίτης.

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γιώργος Λεονταρίτης.

“Σχετικά με το πρόβλημα που προέκυψε με τη μεταφορά μαθητώνστο νησί της Θήρας και προκειμένου να αποκατασταθεί η αλήθεια και να υπάρχει σωστή ενημέρωσή σας, αναφέρουμε τα εξής: Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 24001/2013 (ΦΕΚ 1449/τ.Β/14-06-2013) είναι αρμόδια γιατη μεταφορά μαθητών της Α’ Βάθμιας και  Β ’Βάθμιας Εκπαίδευσης.

Στην εν λόγω Κοινή Υπουργική Απόφαση ορίζονται σαφώς οιχιλιομετρικές αποστάσεις (δηλαδή η απόσταση οικίας μαθητού απότη σχολική μονάδα), για τις οποίες ο Νόμος επιτρέπει την κάλυψητης δαπάνης για τη μεταφορά τους. Κατόπιν επεξεργασίας των στοιχείων (χιλιομετρική απόσταση οικίας μαθητού-σχολικού συγκροτήματος, αριθμός μαθητών κλπ.) που μας δόθηκαν από τις σχολικές μονάδες προκύπτει ότι με την ισχύουσα νομοθεσία δεν υπάρχει δυνατότητα κάλυψης της δαπάνης της μεταφοράς μαθητών για τους οποίους υπάρχει διαμαρτυρία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Θήρας. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εφαρμόζοντας τη νομοθεσία προέβη εγκαίρως στη δημοπράτηση και συμβασιοποίηση του έργου της μεταφοράς μαθητών από τις περιοχές της Θήρας πουκατοικούν έως τα σχολικά συγκροτήματα και των οποίων η δαπάνηείναι σύμφωνη με τη νομοθεσία.

Συγκεκριμένα για το νησί της Θήρας το κόστος της μεταφοράς μαθητών που κατεβλήθη από τηνΠεριφέρεια Νοτίου Αιγαίου για το σχολικό έτος 2013-2014ανήρχετο στο ποσό των 307.781,85€ και για το σχολικό έτος 2014-2015 το κόστος διαμορφώθηκε στις 314.444,10€. Από ταπαραπάνω αποδεικνύεται ότι η δαπάνη της μεταφοράς μαθητώντης νήσου Θήρας, η οποία καλύπτεται από την Περιφέρεια ΝοτίουΑιγαίου, είναι αυξητική προκειμένου να ανταποκρίνεται στιςανάγκες της μεταφοράς μαθητών. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δενδύναται να καλύψει τη μεταφορά των εν λόγω μαθητών, όχι λόγωοικονομικής δυσπραγίας, αλλά επειδή δεν της το επιτρέπει ηνομοθεσία.

Παρά ταύτα αμέσως μόλις μας γνωστοποιήθηκε το πρόβλημα(4 ημέρες πριν το παρόν Δελτίο Τύπου) ξεκινήσαμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να βρεθεί λύση στο υπάρχον πρόβλημα.Τονίζουμε ότι η νομοθεσία που καθορίζει την κάλυψη της δαπάνηςμεταφοράς μαθητών ισχύει –όπως αντιλαμβάνεστε- πανελλαδικώςκαι δυστυχώς δεν προβλέπεται ιδιαίτερη ρύθμιση για τη νησιωτική Ελλάδα. Οι ευθύνες λοιπόν ουδόλως βαρύνουν την ΠεριφέρειαΝοτίου Αιγαίου, αλλά μόνο αυτούς που νομοθετούν αγνοώντας τηνιδιαιτερότητα του νησιωτικού χώρου μη τηρώντας το άρθρο 101του Συντάγματος περί νησιωτικότητας.

Εμείς, ως νέα Περιφερειακή Αρχή, δεσμευόμαστε ότι θαπροβούμε στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να υπάρξει διαφορετική αντιμετώπιση του νησιωτικού χώρου όσον αφορά τη μεταφορά μαθητών από το Υπουργείο κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει από τα προηγούμενα χρόνια. Αντιλαμβανόμαστε πλήρως το δίκαιο του αιτήματός σας και είμαι σίγουρος ότι θα σας έχουμε συμπαραστάτες στην προσπάθειά μας για τη βελτίωση τουνομοθετικού πλαισίου που αφορά τη μεταφορά μαθητών στα νησιά μας.

Από το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων”