ΑΝEΦΙΚΤΗ Η ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΚΑΜΑΡΙ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

 

kamari

http://www.instantstreetview.com

“Κύριε Δήμαρχε,

Επειδή είναι μη υλοποιήσιμη η υπογειοποίηση των δικτύων από το Εμπορικό Κέντρο του Καμαρίου μέχρι την παραλία λόγω αντικειμενικών δυσκολιών (έλλειψημελέτης, πίεση χρόνου, μη προβλέψιμης και προγραμματισμένης χρηματοδότησηςαπό το Δήμο), κατόπιν προφορικής συνεννόησης με τον κ. Κωβαίο και εσάςπροσωπικά συμφωνήθηκαν και υπήρξε δέσμευση για τα παρακάτω:1. Δεν θα αλλαχθούν οι κολόνες της ΔΕΗ σε αυτό το τμήμα όπως είχεπρογραμματίσει η ΔΕΔΔΗΕ.2. Θα γίνει ενίσχυση των καλωδίων στις υπάρχουσες κολόνες.3. Η αφαίρεση και απομάκρυνση των υπαρχουσών κολονών της ΔΕΔΔΗΕ και ηυπογειοποίηση του δικτύου στο τμήμα 500 μέτρων από το Εμπορικό Κέντροστην Παραλία θα πραγματοποιηθεί από το Οκτώβριο του 2015 μέχρι το Φεβρουάριο του 2016.4.

Ο Δήμος θα αναλάβει το κόστος της υπογειοποίησης αυτής, που θα είναιπιλοτική για το Καμάρι.5. Η υπογειοποίηση των δικτύων ΔΕΔΔΗΕ για το υπόλοιπο δίκτυο στο Καμάρι θαπραγματοποιηθεί με δαπάνες του Δήμου μετά την υπογειοποίηση των δικτύωνστους πέντε (5) παραδοσιακούς οικισμούς της Θήρας, όπως συμφωνήθηκεμεταξύ Δήμου και ΔΕΗ μετά το blackout του Αυγούστου 2013. Παρακαλούμε τον κ. Δήμαρχο για τις απαραίτητες ενέργειες αρμοδιότητάς του.

Με τιμή,

Ο ΠρόεδροςΙωάννης Τόκης”