ΑΝΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΙΑΤΡΟΥ

ΑΝΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΙΑΤΡΟΥ

 

 

Όπως συνέβαινε και στη μετεπαναστατική Ελλάδα, οι κάτοικοι της Ανάφης προσφέρουν στέγη προκειμένου να έχουν γιατρό. Η Ελλάδα του 19ου αιώνα, αντιστέκεται.

Όπως συνέβαινε και στη μετεπαναστατική Ελλάδα, οι κάτοικοι της Ανάφης προσφέρουν στέγη προκειμένου να έχουν γιατρό. Η Ελλάδα του 19ου αιώνα, αντιστέκεται.

Στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Ανάφης δικαιολογούνται  οι εξής θέσεις: 1.Γενικός Ιατρός ή Παθολόγος, 1. Αγροτικός Ιατρός και 1. Νοσηλευτή.

Παρόλα ταύτα οι θέσεις των ειδικευμένων ιατρών δεν καλύπτονται ποτέ, καθώς επίσης οι Αγροτικοί Ιατροί κατά την διάρκεια του περασμένου χειμώνα εναλλάσσονταν συνεχώς και πολλές φορές για μεγάλα χρονικά διαστήματα δεν υπήρχε καθόλου ιατρός να εξυπηρετήσει τους κατοίκους μας. Ο συνδετικός κρίκος σε αυτή την κατάσταση υπήρξε μία νοσηλεύτρια η οποία εξυπηρετούσε στην ενημέρωση των Ιατρών ως προς τα ιστορικά των ασθενών και σε πολλές περιπτώσεις εξυπηρετούσε τους ασθενείς σε σημαντικά θέματα ως προς την υγεία αυτών, κάνοντας μετρήσεις INR, γλυκόζης αίματος, οξυμετρίας κλπ. και φυσικά χορηγούσε ενδομυϊκά τα ήδη συνταγογραφημένα φάρμακα τους, όμως πλέον μετά την παραίτηση της νοσηλεύτριας και μετά τον διορισμό του Αγροτικού μας ιατρού στο νοσοκομείο Σύρου το νησί μας παραμένει χωρίς ιατρικό προσωπικό.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Δήμος παραχωρεί στέγη με πλήρη εξοπλισμό για τον εκάστοτε ιατρό καθώς επίσης ενοικιάζει το ιατρείο και το παραχωρεί για τις ανάγκες των κατοίκων.