ΑΜΟΙΒΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛ ΣΤΑΤ

Εγγραφή στο μητρώο Ιδιωτών συνεργατών της ΕΛ ΣΤΑΤ. 

 

ΕΛΣΤΑΤΗ Ελληνική Στατιστική Αρχή, καταρτίζει κάθε χρόνο μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών από το οποίο επιλέγει με ένα αξιοκρατικό σύστημα βαθμολόγησης, τους ιδιώτες που θα ασχοληθούν με τη συλλογή των στατιστικών στοιχείων των διενεργούμενων ερευνών.

 

Με ανακοίνωσή της η ΕΛ. ΣΤΑΤ. καλεί  τους ενδιαφερόμενους ιδιώτες  που είναι τουλάχιστον απόφοιτοι εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου, ηλικίας από 21 έως 69 ετών, να εγγραφούν στο μητρώο Ιδιωτών συνεργατών με αίτησή τους, που θα υποβληθεί μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της www.statistics.gr   στην ένδειξη «Ιδιώτες Συνεργάτες ΕΛ.ΣΤΑΤ.»,  από 5-3-2014 μέχρι 5-4-2014. Επίσης, για απευθείας πρόσβαση, η διεύθυνση URL είναι η: http://circa.statistics.gr/pls/htmldb/f?p=998:5558

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνο ιδιώτες και ιδιωτικοί υπάλληλοι ,  ενώ  υπάλληλοι (μόνιμοι και με σύμβαση εργασίας Αορίστου Χρόνου) Δημοσίων Υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α και λοιπών Δημοσίων Οργανισμών, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης.

 

Η εργασία των ιδιωτών συνεργατών εκτελείται εκτός γραφείου, κυρίως με προσωπικές συνεντεύξεις,  χωρίς υποχρέωση τήρησης ωραρίου εργασίας. Η απασχόληση αυτή δεν αποτελεί εξαρτημένη εργασία ούτε θεωρείται κατοχή δεύτερης θέσης, για όσους παράλληλα εργάζονται. Η αμοιβή τους γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των πλήρως και ορθά συμπληρωμένων ερωτηματολογίων  και καθορίζεται για κάθε έρευνα, με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.

 

Για την αποτελεσματικότερη διενέργεια των ερευνών της ΕΛ. ΣΤΑΤ., είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν οι κατάλληλοι συνεργάτες. Για το λόγο αυτό, σας επισυνάπτουμε Δελτίο Τύπου που αφορά την εγγραφή στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών,  όσων ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στις έρευνες που διενεργεί η Υπηρεσία μας.

 

Παρακαλούμε για την προβολή του Δελτίου Τύπου είτε στην ιστοσελίδα του Δήμου σας, είτε όπου εσείς  κρίνετε ότι μπορεί να γνωστοποιηθεί η  κατάρτιση μητρώου ιδιωτών συνεργατών από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. έτσι ώστε  να υπάρχει και η δυνατότητα εξεύρεσης απασχόλησης από ενδιαφερόμενους.

 

Σας ευχαριστούμε και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

H Προϊσταμένη

 

Μητσογιάννη Αλίκη