ΑΔΕΙΕΣ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

 40 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΔ ΘΗΡΑΣ

 

 

Φωτό: Οικογενειακό Αρχείο Αναστασίου Μπαφέτη.

Φωτό: Οικογενειακό Αρχείο Αναστασίου Μπαφέτη.

«Προκήρυξη για Άδειες Υπαίθριου Εμπορίου».

 

Η ΄Επαρχος Θήρας, ενημερώνει τους κατοίκους των νήσων της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας, ότι εκδόθηκε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  η προκήρυξη με

ΑΔΑ:7ΦΩΞ7ΛΞ-Π4Α  (Αριθμ. Πρωτ. 6221/18-12-2015), για χορήγηση σαράντα (40) Θέσεων  Πλανόδιου Υπαίθριου Εμπορίου που θα διατεθούν το έτος 2015-2016.

 

Οι ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν την ανωτέρω προκήρυξη από τον ιστότοπο του Διαύγεια, για να πληροφορηθούν τις προϋποθέσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

 

Ενημερώνουμε ότι όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, οι Αιτήσεις -Υπεύθυνες Δηλώσεις γίνονται δεκτές από την ημέρα δημοσίευσής της στο Διαύγεια, για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.

 

 

PLANODIO EMPOREIO

 

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ 2015 (1)