9 ΝΕΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΟΥ Γ. ΧΑΛΑΡΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΕΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

«Νέες υποψηφιότητες από την “Ενωτική Πορεία” του Γ. Α. Χάλαρη”

 

SEP_YPO16MAR2014Ο αριθμός και ο ρυθμός αυξάνεται στην δημοσιοποίηση ονομάτων του συνδυασμού «Σαντορίνη Ενωτική Πορεία» με 9 ακόμα συμπατριώτες μας που συμμετέχουν και συμπαρίστανται στο ενωτικό ψηφοδέλτιο.  Τα βιογραφικά και οι φωτογραφίες τους δημοσιεύονται στο www.santorinienotikiporia.gr στην σελίδα των βιογραφικών όπου αναρτώνται όλες οι υποψηφιότητες που ανακοινώνονται. Οι νέοι υποψήφιοι είναι οι εξής: Δακορώνια Πετρούλα από τα Φηρά, Δρακουτός Σπύρος από τον Βουρβούλο, Καβαλλάρης Αντώνης από τον Καρτεράδο, Λιγνός Νικόλαος από τον Βόθωνα, Πατηνιώτης Γεώργιος από την Μεσσαριά, Ρούσσος Γεώργιος από την Έξω Γωνιά, Τσουκάντου Γιούλη από την Έξω Γωνιά, Φουστέρης Γιάννης από την Μεσσαριά και Χαντζοπούλου Μαρία από το Βόθωνα.

Ομάδα Τύπου

Σαντορίνη Ενωτική Πορεία».