ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΣ_ΕΡΓΑ copyΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ ΧΩΡΙΟ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΩΔΟΔΩΡΝ-8ΧΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_2017Screenshot_1

Save

Save