ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΒΕΝΤΕΜΑΣ

ΒΕΝΤΕΜΑ ΑΥΓ 2007ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ

 

Η  Ε.Σ.Θ.Π.  ανακοινώνει ότι

από την ΔΕΥΤΕΡΑ 5 AΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

 παραλαμβάνει

ΛΕΥΚΑ ΚΡΑΣΟΣΤΑΦΥΛΛΑ

 

Στο ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ στον Αγ. Ανδρέα από τις παρακάτω περιοχές:

ΕΜΠΟΡΕΙΟ – ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ(ΑΠΟ ΕΕΠΑΡΧΕΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΕΩΣ ΘΑΛΛΑΣΑ)

ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ (ΧΑΜΗΛΑ)

ΒΟΥΡΒΟΥΛΟΣ

 

 

 

Τα σταφύλια πρέπει να είναι σε άριστη υγιεινή κατάσταση και να παραδίδονται σε τελάρα ή κοφίνια

 

ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 7:30-18:30

 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ