ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

  programma  diimeridas-1Πρόγραμμα Διημερίδας: «Η Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή της Σαντορίνης: συνδιαμορφώνοντας τα επόμενα βήματα» στο Πολιτιστικό Κέντρο «Εστία», στον Πύργο.

Η Διημερίδα αποσκοπεί αφενός στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού
σχετικά με την υπό εξέλιξη προσπάθεια δημιουργίας Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής (ΘΠΠ) στη Σαντορίνη, και αφετέρου στην έκφραση και σύνθεση των απόψεων όλων των εμπλεκόμενων φορέων και τοπικών παραγόντων, με στόχο την επίτευξη κοινού οράματος και τον καθορισμό των μελλοντικών βημάτων προς την υλοποίηση αυτού.

Την πρώτη ημέρα, Σάββατο 18 Οκτωβρίου στις 18:00, θα παρουσιαστούν οι προσπάθειες των τελευταίων τεσσάρων ετών προς την κατεύθυνση δημιουργίας της προστατευόμενης περιοχής Σαντορίνης, τα κύρια ευρήματα σχετικής μελέτης του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, καθώς και τα υπάρχοντα νομικά εργαλεία για τη θεσμοθέτηση μιας ΘΠΠ. Επιπλέον, εκπρόσωποι και εκφραστές των βασικών εταίρων αυτής της προσπάθειας θα μοιραστούν με το κοινό τις απόψεις και προσδοκίες τους από τη ΘΠΠ Σαντορίνης.

Την επόμενη ημέρα, Κυριακή 19 Οκτωβρίου στις 12:00, θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συζήτηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (π.χ. αλιείς, τοπική αυτοδιοίκηση, περιφέρεια, επιστήμονες, απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα, κατοίκους του νησιού και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο), με στόχο τον καθορισμό πλαισίων και στόχων προς την τελική ίδρυση της ΘΠΠ.
Η συνδρομή σας στη χάραξη στόχων και προτεραιοτήτων για την προστασία της θάλασσάς μας και των πολυάριθμων αγαθών και υπηρεσιών που αυτή μας προσφέρει, θεωρείται πολύτιμη. Θα χαρούμε να μοιραστούμε τις σκέψεις και τις απόψεις σας στον Πύργο Σαντορίνης.