ΤΕΛΙΚΑ ΤΙ ΘΕΛΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ; ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ Μ. ΜΑΥΙΚΑΚΗ

 

 

 

 

“Απάντηση επί εγγράφου σχετικά με την οικονομική ενίσχυση εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Θήρας.

Σχετ.: α. Το υπ΄ αριθμ. 10327/19.9.2017 έγγραφό μας.

β. Το υπ΄ αριθμ. 5151/20.9.2017 έγγραφό σας.

Σε συνέχεια του β΄ σχετικού επισημαίνουμε τα εξής:

Ο προσδιορισμός της ενίσχυσης που θα παράσχει ο δήμος στους γιατρούς του Γ.Ν. Θήρας δεν αποτελεί αυθαίρετη ενέργεια του Δήμου μας αλλά άσκηση των νόμιμων αρμοδιοτήτων των οργάνων του και του φορέα από τον οποίο προέρχονται αυτά τα χρήματα.

Ο Δήμος μας έχει αποφασίσει να παράσχει αυτή την ενίσχυση στους γιατρούς του Νοσοκομείου και σας παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε τραπεζικό λογαριασμό της ΑΕΜΥ ΑΕ προκειμένου να κατατεθούν τα χρήματα.

Δεν κατανοούμε τη διάθεση αντιπαράθεσης με την οποία μας απευθύνετε την 5151/20.9.2017 επιστολή σας και σας παρακαλούμε να αναλάβετε την ευθύνη που σας αναλογεί για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διανομής της εν λόγω ενίσχυσης.

Τέλος σας διευκρινίζουμε ότι ο Δήμος μας ουδεμία υπόσχεση έδωσε και ουδεμία ευθύνη ανέλαβε για πληρωμή μισθωμάτων των γιατρών καθώς και ότι η φετινή ενίσχυση σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθεί ως υπόσχεση παρόμοιας ενίσχυσης στο μέλλον. Το εάν και κατά πόσο θα δίδεται αυτή η ενίσχυση θα κρίνεται κάθε χρόνο με κριτήριο τις δυνατότητες του δήμου μας και τις εκάστοτε ανάγκες που θα προκύπτουν”.