ΑΡΘΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ: Οικονομική Επιτροπή Δήμου Θήρας

ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ         “Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θήρας , συνήλθε σε συνεδρίαση και αποφάσισε: Α. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης της φανερής και…