ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάζει την 31 του μηνός Ιουλίου 2013,ημέρα της εβδομάδος Τετάρτηκαι ώρα 18:00μ.μ, στην αίθουσα του Δημοτικού Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Αθλητικού Οργανισμού Σαντορίνης (ΔΑΠΠΟΣ) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διατάξεως: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ –ΠΑΓΩΤΟΠΩΛΕΙΟ» ΤΟΥ κ. MASTEBO M. IKE, ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ.  ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ «ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΜΑΡΚΕΤΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ Α.Ε.Ε.» ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΑΛΛΟ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ.  ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ «ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΜΑΡΚΕΤΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ Α.Ε.Ε.» ΣΤΗΝ ΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ ΘΗΡΑΣ.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 248/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΕΡΙΣΣΑΣ».  ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.  ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ-ΠΡΟΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΗΣΕΑΣ».  ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 87/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΠΕΡΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΛΤ ΘΗΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ».  ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ : ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΥΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4019/2011.  ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΘΗΡΑΣ κ. ΡΟΥΣΣΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4.10 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».  ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟ».  ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΑΣ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ (2) ΔΥΟ ΚΑΡΤΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ».  ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».  ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».  ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΡΑΧΙΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΑΣ ΝΗΣΟΥ ΘΗΡΑΣΙΑΣ. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΝΩΛΑ-ΚΟΡΦΟΥ ΝΗΣΟΥ ΘΗΡΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΑΣ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΜΙΚΟΥ», ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ #10.191,76 # €-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ», ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ #180.000,00 # €-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΑΜΑΡΙ», ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ #10.650,04 # €-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΜΑΡΙΑΝΩΝ #, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 111.225,65# €-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (2) ΑΙΘΟΥΣΩΝ EΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ», ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ #49.938,00# €-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΕΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΘΗΡΑΣ», ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ #47.179,00# €-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.  ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ (ΚΑΜΑΡΙ-ΕΜΠΟΡΕΙΟ-ΠΥΡΓΟΣ».  ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΡΑΧΙΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΑΣ ΝΗΣΟΥ ΘΗΡΑΣΙΑΣ. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΝΩΛΑ-ΚΟΡΦΟΥ ΝΗΣΟΥ ΘΗΡΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΑΣ».  ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΜΕΣΑΡΙΑΣ & ΠΥΡΓΟΥ-ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ-ΛΙΜΑΝΙ ΑΘΗΝΙΟΥ».  ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΘΗΡΑΣ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΘΗΡΑΣ.

Συνεδριάζει την 31 του μηνός Ιουλίου  2013,ημέρα της εβδομάδος Τετάρτηκαι ώρα 18:00μ.μ, στην αίθουσα του Δημοτικού  Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Αθλητικού Οργανισμού Σαντορίνης (ΔΑΠΠΟΣ) για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω  θέματα  της ημερήσιας διατάξεως:

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ  «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ –ΠΑΓΩΤΟΠΩΛΕΙΟ» ΤΟΥ κ. MASTEBO M. IKE, ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ.

 

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ «ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΜΑΡΚΕΤΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ Α.Ε.Ε.» ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΑΛΛΟ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ.

 

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ «ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΜΑΡΚΕΤΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ Α.Ε.Ε.» ΣΤΗΝ ΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ  ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ  ΘΗΡΑΣ.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 248/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΕΡΙΣΣΑΣ».

 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.

 

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ-ΠΡΟΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΗΣΕΑΣ».

 

ΕΓΚΡΙΣΗ  ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 87/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΠΕΡΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΛΤ ΘΗΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ  ΘΗΡΑΣ».

 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΜΕΤΑΞΥ :  ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΥΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4019/2011.

 

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΗΜΟΤΗ  ΘΗΡΑΣ κ. ΡΟΥΣΣΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ.

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4.10 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013.

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟ».

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΑΣ.

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ (2) ΔΥΟ ΚΑΡΤΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ  ΙΝΤΕΡΝΕΤ».

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ :

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΡΑΧΙΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΑΣ ΝΗΣΟΥ ΘΗΡΑΣΙΑΣ.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΝΩΛΑ-ΚΟΡΦΟΥ ΝΗΣΟΥ ΘΗΡΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΑΣ.

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ :

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΤΕΥΧΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΜΙΚΟΥ», ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ #10.191,76 # €-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ», ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ #180.000,00 # €-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΑΜΑΡΙ», ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ #10.650,04 # €-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΜΑΡΙΑΝΩΝ #, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 111.225,65# €-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  (2) ΑΙΘΟΥΣΩΝ EΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ», ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ #49.938,00# €-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΕΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΘΗΡΑΣ», ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ #47.179,00# €-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ (ΚΑΜΑΡΙ-ΕΜΠΟΡΕΙΟ-ΠΥΡΓΟΣ».

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ :

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΡΑΧΙΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΑΣ ΝΗΣΟΥ  ΘΗΡΑΣΙΑΣ.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΝΩΛΑ-ΚΟΡΦΟΥ ΝΗΣΟΥ ΘΗΡΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΑΣ».

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΜΕΣΑΡΙΑΣ & ΠΥΡΓΟΥ-ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ-ΛΙΜΑΝΙ ΑΘΗΝΙΟΥ».

 

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΘΗΡΑΣ.

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΘΗΡΑΣ.