ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

Από τον Δήμο Θήρας ανακοινώνεται η διενέργεια των κάτωθι προγραμμάτων κατάρτισης για ανέργους, εργαζομένους και αυτοαπασχολούμενους.

Θρούμπι

Καλλιέργεια, μεταποίηση και αξιοποίηση ελληνικών αρωματικών φυτών

Πανηγυρόσπιτο Αγίου Γεωργίου (Οία)

31.05.2013           17:00-19:00

01.06.2013           09:00-17:00

02.06.2013           09:00-17:00

Περιεχόμενο :

Αυτοφυή φυτά της ελληνικής χλωρίδας       

Εισαγωγή στην καλλιέργεια των αυτοφυών

Αρωματικά φυτά και μίγματα για διάφορες χρήσεις (αφεψήματα- αρωματικά αλάτια)   

Απόσταξη-εκχύλιση και βάμματα αρωματικών ειδών

Παρασκευή σαπουνιών και άλλων προϊόντων κοσμητολογίας  

 

Οικολογικές και βιολογικές καλλιέργειες- Πρακτικές καλλιέργειας και προώθησης αρωματικών φυτών

Γυμνάσιο Φηρών

03.06.2013           16:00-21:00

04.06.2013           16:00-21:00

05.06.2013           16:00-21:00

Περιεχόμενο:

Εισαγωγή – Ανάλυση σκοπιμότητας και προοπτικών βιολογικής παραγωγής – Συγκριτικά πλεονεκτήματα – Προβλήματα εφαρμογής  

Βιολογική Καλλιέργεια

Διαχείριση-Προώθηση Βιολογικών προϊόντων- Περιβαλλοντολογική προστασία – Συμπεράσματα 

Οικολογική διαχείριση αποβλήτων καλλιέργειας.

Εξασφάλιση ποιότητας βιολογικών προϊόντων. Πιστοποίηση παραγωγής βιολογικών προϊόντων.

Πρακτικές καλλιέργειας και προώθησης  αρωματικών φυτών

Για πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο 2281083659