ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

To 2009, την μήνιν της Comission, είχαν επισύρει τα στραβά αγγούρια.

  Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το Επιμελητήριο Κυκλάδων και η Εταιρεία Ανάπτυξης & Προόδου (ΕΤΑΠ) Κυκλάδων συνδιοργανώνουν εκπαιδευτικά σεμινάρια πάνω σε θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων, όπως ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία (Υ.Α. 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007).

Η συγκεκριμένη εκπαίδευση είναι, βάσει νόμου, υποχρεωτική για όλους (επιχειρηματίες και προσωπικό) όσους απασχολούνται σε επιχειρήσεις που παράγουν / μεταποιούν / εμπορεύονται / διακινούν τρόφιμα και καλύπτει τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας. Διενεργείται δε βάσει των όρων και των προϋποθέσεων που θέτει ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.), ο οποίος είναι υπεύθυνος για την έκδοση των επίσημων πιστοποιητικών.

Η συνδιοργάνωση αφορά σε διεξαγωγή σεμιναρίων σε 32 τμήματα (από 2 στα νησιά Άνδρο, Τήνο, Μύκονο, Σύρο, Νάξο, Πάρο, Σαντορίνη και Μήλο και από 1 στα υπόλοιπα 16 νησιά του Νομού) με μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων τα 30 άτομα και διάρκεια 10 ωρών (2 ημέρες).

Τα σεμινάρια αυτά αφορούν επιχειρηματίες και υπαλλήλους υφισταμένων επιχειρήσεων, αλλά και όποιον άλλο ενδιαφέρεται ή σχεδιάζει να απασχοληθεί σε επιχείρηση που διαχειρίζεται τρόφιμα κατ’ οιονδήποτε τρόπο.

Η αξία συμμετοχής διαμορφώνεται σε 30€ κατ’ άτομο, ενώ οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταβάλλουνεπιπλέον και το παράβολο υπέρ ΕΦΕΤ αξίας 30€. Η συγκεκριμένη, μειωμένη αξία ισχύει ΜΟΝΟ για τον συγκεκριμένο αριθμό σεμιναρίων και συμμετεχόντων, οπότε και θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν στο έντυπο που ακολουθεί να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Ημερομηνίες και ώρες για τα σεμινάρια θα ανακοινωθούν μετά την υποδοχή των απαραίτητων αιτήσεων (μόλις συμπληρώνεται ο απαραίτητος αριθμός συμμετεχόντων για κάθε τμήμα), ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση για το συγκεκριμένο σεμινάριο στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχουν ήδη συμπεριληφθεί, οπότε ΔΕΝ χρειάζεται να υποβάλλουν ξανά.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα εκδίδεται προσωρινή βεβαίωση κατάρτισης, η οποία θα ισχύει μέχρι την έκδοση της επίσημης βεβαίωσης που θα χορηγείται από τον ΕΦΕΤ μετά από τη διεξαγωγή εξετάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα κεντρικά γραφεία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στη Σύρο (22810 82346 – κ. Παναγιώτης Θεοδωράκης, εσωτ. 109 και κ. Δημήτρης Χαμεζόπουλος, εσωτ. 105), καθώς και με τα γραφεία του Επιμελητηρίου στα νησιά Άνδρο, Θήρα, Μήλο, Μύκονο, Νάξο, Πάρο, Τήνο.