ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΣΑΡΙΑ

Εδώ και μερικές ημέρες έχουν τεθεί σε ισχύ νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην διασταύρωση των οδών Φηρών-Μεσαριάς Καμαρίου

Εδώ και μερικές ημέρες έχουν τεθεί σε ισχύ νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην διασταύρωση των οδών Φηρών-Μεσαριάς Καμαρίου

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΣΑΡΙΑ

 

Εδώ και μερικές ημέρες έχουν τεθεί σε ισχύ νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην διασταύρωση των οδών Φηρών-Μεσαριάς Καμαρίου- Μεσαριάς, με τοποθέτηση νέων σημάτων ασφαλείας και κατάργηση παλαιών.

Επίκειται άμεσα η κατασκευή τριγωνικής νησίδας επί της διασταυρώσεως αυτής, ενώ θα πραγματοποιηθεί και η απαραίτητη διαγράμμιση της διασταύρωσης με την τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων.

Εφιστούμε την προσοχή ιδιαίτερα στους οδηγούς των οχημάτων, αλλά και τους πεζούς, ούτως ώστε να αποφεύγονται τροχαία ατυχήματα.

Η πιστή τήρηση του Κ.Ο.Κ αποτελεί προϋπόθεση για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας, σε μία από τους πιο επιβαρυμένες διασταυρώσεις του νησιού  .