ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΗΡΑΣ

 

 

ΛΥΚΕΙΟ_ΘΗΡΑΣ

 

 

 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ_1ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ_1Α