ΠΑΛΙ ΛΥΟΜΕΝΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ;

ΠΑΛΙ ΛΥΟΜΕΝΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ;

 ΛΥΚΕΙΟ ΤΗΙΡΑΣ

  Στη λύση των λυόμενων αιθουσών για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Λυκείου Φηρών, στράφηκε ο Δήμος Θήρας, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Το θέμα, είναι πως οι ήδη υπάρχουσες λυόμενες αίθουσες, έχουν κριθεί απόλυτα δυσλειτουργικές κι έτσι οι μαθητές θα «βολευτούν και πάλι σε προκατασκευασμένα κουτιά. Το κόστος τους πάντως ανέρχεται στα 46.284 ευρώ.