ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ- ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ… ΕΡΧΕΤΑΙ Η «ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ»

 

Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

 

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

 

 

 

 

 

 

ΑΕΜΥ1

ΑΕΜΥ2

 

 

ΑΕΜΥ3

ΑΕΜΥ4