ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΗ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ_ΣΥΛΛΟΓΟΣ_ΣΤΗΡΙΞΗΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ_ΣΤΕΓΗ1ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ_ΣΤΕΓΗ2