Λ.Τ ΘΗΡΑΣ:ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΣΦΕΝΤΟΝΑ ΘΑ ΤΟΝ ΕΙΧΑΝ ΠΕΤΥΧΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΤΣΙΤΣΟ, ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΦΕΥΓΕΙ- ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙΣ, ΕΧΟΥΝ ΓΝΩΣΗ ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 

 

Το copyright, του παραλληλισμού του Λ/Τ με το αχτύπητο ιταλικό ντουέτο, ανήκει στον Παναγιώτη Μυτιληναίο

Το copyright, του παραλληλισμού του Λ/Τ με το αχτύπητο ιταλικό ντουέτο, ανήκει στον Παναγιώτη Μυτιληναίο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6/2016

ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων ( άρθρο 67 παρ. 5 Ν. 3852/2010 , σας καλούμε την 18 του μήνα Απριλίου ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10:30 σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση , στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας (πρώην Κοινότητα Θήρας) για συζήτηση και λήψη απόφασης

με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διατάξεως: Υποβολή Αιτιολογικής Έκθεσης για την έγκριση του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Οικ. Έτους του 2016.

Ο Πρόεδρος

Πελέκης Ηλίας