ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΑΣΑΝ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Δ.Σ ΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

 

ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Η εισήγηση

 

Φωτό Αρχείου (Σταύρος Κουταλίδης)

Φωτό Αρχείου (Σταύρος Κουταλίδης)

 

«1.Το από 19-04-2016 έγγραφο του Δήμου Θήρας, σύμφωνα με το οποίο το Δ.Σ. καλείται (και σύμφωνα με την 249/2011 απόφαση Δ.Σ.) να λάβει απόφαση σχετική με την κυκλοφοριακή ρύθμιση και την πεζοδρόμηση οδών στην Δ.Κ. Θήρας για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών του νησιού μας, την εύρυθμη λειτουργία της πόλεως και την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.

2.

Την υπ ́ άριθ. 15/2016 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Θήρας, σύμφωνα με την οποία εγκρίνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πεζοδρόμησης στα Φηρά Θήρας.

3.

Την υπ ́άριθ. 20/2016 απόφαση (Ορθή Επανάληψη) του Δημοτικού Συμβουλίου,σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε :

Η τροποποίηση της 249/2011 απόφαση Δ.Σ. Θήρας (Κανονιστική απόφαση για Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πεζοδρόμησης οδών και κανονισμού λειτουργίας πεζοδρόμων Θήρας για το έτος 2016) ως εξής :

 

Την 24ωρη εφαρμογή μέτρου πεζοδρόμησης πλατεία Φηρών Θήρας .(από Αρχαιολογικό Μουσείο έως PELEKAN TRAVEL)

Την Μονοδρόμηση οδού από PELEKAN TRAVEL έως γωνία Νηπιαγωγείου Φηρών (μόνο κάθοδος).

Την Μονοδρόμηση οδού από διασταύρωση Άνω Βουρβούλου-Ημεροβιγλίου-Οίας έως οδό Δανέζη ( σούπερ μάρκετ Δακουτρού).

Πεζοδρόμηση οδού Λούλας και Ευάγγελου Νομικού από τον Αρχαιολογικό Μουσείο έως την Μητρόπολη.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφάσισε ομόφωνα την πλήρη απαγόρευση των λεωφορείων του ΚΤΕΛ από τον πεζόδρομο προς την Πλατεία Φηρών και την κίνηση τους αντίθετα στο μονόδρομο.

3

Τα μέτρα να ισχύουν από 22.4.2016 έως 30.10.2016 και αφού τοποθετηθεί η προβλεπόμενη σήμανση.

4.

Απόσπασμα χάρτου με τις «υφιστάμενες Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις» και τις «προτεινόμενες Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις».

 

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ ́άρθ. 249/2011 απόφασης

Δ.Σ. Θήρας (Κανονιστική απόφαση για Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πεζοδρόμησης οδών και κανονισμού λειτουργίας πεζοδρόμων Θήρας για το έτος 2016) ως εξής :

Την 24ωρη εφαρμογή μέτρου πεζοδρόμησης πλατεία Φηρών Θήρας .

(από Αρχαιολογικό Μουσείο έως PELEKAN TRAVEL)

Την Μονοδρόμηση οδού από PELEKAN TRAVEL έως γωνία Νηπιαγωγείου Φηρών (μόνο κάθοδος).

Την Μονοδρόμηση οδού από διασταύρωση Άνω Βουρβούλου-Ημεροβιγλίου-

Οίας έως οδό Δανέζη ( σούπερ μάρκετ Δακουτρού).

 

Πεζοδρόμηση οδού Λούλας και Ευάγγελου Νομικού από τον Αρχαιολογικό Μουσείο έως την Μητρόπολη.

 

Την πλήρη απαγόρευση των λεωφορείων του ΚΤΕΛ από τον πεζόδρομο προς την Πλατεία Φηρών και την κίνηση τους αντίθετα στο μονόδρομο.

Τα μέτρα να ισχύουν από 22.4.2016 έως 30.10.2016 και αφού τοποθετηθεί η προβλεπόμενη σήμανση

.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Κυριαζής Γεώργιος, κ. Καμπουράκης Νικόλαος, κ. Μπελλώνια-Μενδρινού Ρούλα, κ. Τζούρος Ελευθέριος, κ. Καραμολέγκου Αικατερίνη, κ. Γραβάνη Όλγα, κ. Βαμβακούρη Ιωάννα, κ. Σιγάλας Επιφάνιος, κ. Νομικός Γεώργιος, κ. Καφούρος Μάρκος και κ. Ορφανός Εμμανουήλ ( 11 Δημοτικοί Σύμβουλοι ) τάχθηκαν υπέρ της παραπάνω απόφασης και ψήφισαν «θετικά».

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Καφιέρης Μηνάς, κ. Αργυρός Ιωάννης, κ. Χάλαρης Γεώργιος, κ. Δακορώνιας Εμμανουήλ, κ. Κίτσου Σοφία, κ. Σιγάλας Αντώνιος ( 6 Δημοτικοί Σύμβουλοι ) δεν συμφώνησαν με την παραπάνω απόφαση και ψήφισαν «Αρνητικά».

Κατά συνέπεια η προαναφερθείσα απόφαση δεν εγκρίνεται, εφόσον έχει λάβει 11 θετικές ψήφους, ενώ έπρεπε να έχει λάβει την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. δηλ. 14 θετικές ψήφους. Άρθρο 79 παρ. 2 του Ν. 3463/2006)”.

 

Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ