ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΥΣΠΙΣΤΟΥΣ: ΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΕΜΥ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

 

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ_ΦΕΒ_2016  Συνεδριάζει την Παρασκευή 20 Μαΐου το Δ.Σ της ΑΕΜΥ. Πρόκειται για την ουσιαστικότερη συνεδρίαση, καθώς εκεί θα εγκριθεί οριστικά το πρώτο κύμα προσλήψεων και θα οριστεί προσωρινός Διευθυντής και Επιστημονική Επιτροπή.

 

 

-