ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΘΗΡΑΣ

 

 

“Στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης των πολιτών και των δημόσιων υπηρεσιών, το πυροσβεστικό κλιμάκιο με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση της παρεχόμενης ασφάλειας στο νησί, πραγματοποίησε εκπαίδευση προς το προσωπικό του αρχαιολογικού χώρου του Ακρωτηρίου την Πέμπτη 18-05-2017.

Έγινε ενημέρωση για τους κινδύνους και τον τρόπο επέμβασης στον αρχαιολογικό χώρο καθώς επίσης και τρόπους αντίδρασης σε έκτακτη ανάγκη, ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση με πρακτική αντιμετώπισης πυρκαγιάς και χρήση πυροσβεστικών εργαλείων από τους εκπαιδευόμενους”.