ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ Η ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ

ΑΚΡΩΤΗΡΙ 2ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ Η ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ

Εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου «Εγκατάσταση Μονάδας Αφαλάτωσης Οικισμού Ακρωτηρίου Θήρας» μετά την ολοκλήρωση των σχετικών μελετών, των τευχών δημοπράτησης και των απαραίτητων αδειοδοτήσεων για το υποέργο (2) της ενταγμένης πράξης στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. με κωδικό ΟΠΣ 377122 και συνολικού προϋπολογισμού 394.400,00€, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3484/15-7-2013 έγγραφο του Προϊσταμένου της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου κύριου Βουτσίνου Αντώνιου.

  Το έργο θα δημοπρατηθεί άμεσα από τη ΔΕΥΑ Θήρας και με την ολοκλήρωση του θα διασφαλιστεί η αδιάλειπτη υδροδότηση του οικισμού Ακρωτηρίου από μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 250 κυβικών πόσιμο νερό ημερησίως και θα διακοπεί η καθημερινή μεταφορά νερού με υδροφόρο όχημα.