ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΘΩΝΑ

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ «ΒΑΘΥ» ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ

 

 

Έργα της τάξης των 240.093,00€, εκτέλεσε ο Δήμος στο Βόθωνα την τελευταία τριετία.

Έργα της τάξης των 240.000€, εκτέλεσε ο Δήμος στο Βόθωνα την τελευταία τριετία.

«Πίνακας έργων που εκτελέστηκαν από τον Δήμο Θήρας, στη  Δημοτική Κοινότητα ΒΟΘΩΝΑ

 

Κατά την τριετία 2011-2013, πραγματοποιήθηκαν στη Δημοτική Κοινότητα Βόθωνα (πρόεδρος κ. Δανέζη Θεοδοσία), τα εξής έργα:

 

 

Επισκευή τουαλετών στο Δημοτικό Σχολείο, χρωματισμός παιδικής χαράς και τσιμεντόστρωση πλατείας Παναγίας.

Προϋπολογισμός: 23.995,00€

 

Κατασκευή τάφων στο νεκροταφείο

Προϋπολογισμός:3.750,00€

 

Μίσθωση μηχανημάτων για την απομάκρυνση μπαζών και σκουπιδιών

Προϋπολογισμός: 4.000,00€

 

Αποκατάσταση κτιρίου και αντικατάσταση της στέγης του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος

Προϋπολογισμός: 104.320,00€

 

Στατική μελέτης Αντικατάστασης Στέγης πρώην Κοινοτικού Καταστήματος

Προϋπολογισμός : 4.305,00€

 

Συντήρηση οδικού δικτύου, ομαλοποίηση παραλίας Αγίας Παρασκευής                       Προϋπολογισμός: 12.560,00 €

 

Μεταστέγαση Νηπιαγωγείου

Προϋπολογισμός: 18.000.00€ (3ετία)

 

 

 

Μελέτη κύρωσης τμήματος του δικτύου κοινοχρήστων χώρων εντός του οικισμού του Βόθωνα

Προϋπολογισμός: 18.500,00€

 

Διαπλάτυνση και ανακατασκευή οδών (έχει δημοπρατηθεί)

Προϋπολογισμός: 47.000,00€

 

Επισκευή δρόμου προς Αεροπορικό Απόσπασμα

Προϋπολογισμός: 3.663,00€