ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΜΑΡΙ

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ

OLYMPUS DIGITAL CAMERAΠίνακας έργων που εκτελέστηκαν από τον Δήμο Θήρας, στην Δημοτική Κοινότητα ΚΑΜΑΡΙΟΥ
Κατά την τριετία 2011-2013, πραγματοποιήθηκαν στην Δημοτική Κοινότητα καμαρίου (πρόεδρος κ. Πελέκη Μαριάννα),τα εξής έργα:

Διαμόρφωση και επισκευή αιθουσών παλιάς Κοινότητας Καμαρίου
Προϋπολογισμός: 11.456,13€
Παροχή υπηρεσιών για διαμόρφωση parking Καμαρίου (2011)
Προϋπολογισμός:10.197,56€

Μίσθωση μηχανημάτων για την απομάκρυνση μπάζων και σκουπιδιών από το Καμάρι (2011)
Προϋπολογισμός: 10.092,00€

Μίσθωση μηχανημάτων για την απομάκρυνση μπάζων και σκουπιδιών από το Καμάρι

Προϋπολογισμός: 20.184,00€
Κατασκευή πεζοδρομίων στον εσωπαραλιακό του Καμαρίου
Προϋπολογισμός: 65.457,00€

Επισκευή αίθουσας συγκέντρωσης Καμαριανών
Προϋπολογισμός : 129.021,75€

Έργα υποδομής ηλεκτροφωτισμού στο Καμάρι
Προϋπολογισμός: 10.440,00€

Επισκευή κουφωμάτων του ιατρείου Καμαρίου
Προϋπολογισμός: 2.932,48€

Μίσθωση μηχανημάτων για τη συντήρηση χώρων στάθμευσης στο Καμάρι (2012)
Προϋπολογισμός: 3.656,32€

Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό Δ.Δ Καμαρίου (2012)
Προϋπολογισμός: 3.410,40€
Εκμίσθωση χώρων στάθμευσης (2011)
Προϋπολογισμός: 40.000,00€

Εκμίσθωση χώρων στάθμευσης (2012)
Προϋπολογισμός: 44.279,00€

Εκμίσθωση χώρων στάθμευσης (2013)
Προϋπολογισμός: 44.034,00€

Τοποθέτηση μονάδος παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού (ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ) δυναμικότητας 6.000ltημερησίως (ΔΕΥΑΘ)
Έργο Αξίας: 19.140,00€

Περίφραξη παιδικής χαράς
Προϋπολογισμός: 11.767,23€
Αποκατάσταση οδών-ασφαλτικά
Προϋπολογισμός: 48.000,00€

Αποκατάσταση παραλιακής οδού-δικτύου αποχέτευσης από θεομηνίες (Απρίλιος 2013)
Προϋπολογισμός: 30.000,00€

Προμήθεια οργάνων Παιδικής Χαράς (Διαγωνισμός 4-4-2014)
Προϋπολογισμός: 16.912,80€

Μελέτη διαμόρφωσης Πλατείας Καμαρίου (Στατικά ΔΩΡΕΑΝ Αρχιτεκτονικά)
Προϋπολογισμός: 15.660,00€

Μελέτη Τοπογραφική-Πολεοδομική-Γεωλογική-Υδραυλική (Πολεοδόμηση οικισμού Καμαρίου)
Χρηματοδότηση από ιδίους πόρους ως εξής:
(χωρίς Φ.Π.Α)
2014: Ποσό 78.682,00€
2015: Ποσό 73.436,00€
2016: Ποσό 319.972,00€
2017: Ποσό 52.455,00€
Προϋπολογισμός: 524.545,12€

Αναβάθμιση Οδικής Ασφάλειας, Βελτίωση επιλεγμένων ισόπεδων κόμβων οδικού δικτύου (ΚΑΜΑΡΙΟΥ) Δήμου Θήρας
Προϋπολογισμός: 83.000,00€

 

 

ΕΡΓΑ ΓΕΩΘΗΡΑΣ Μ.Α.Ε 2011-2012

Έτος 2011
Υλοποίηση απαραίτητων παρεμβάσεων για την επανάκτηση των δύο (2) Γαλάζιων Σημαιών.
Προϋπολογισμός: 1.200,00€
Ναυαγοσωστική κάλυψη της ακτής με (2) ναυαγοσωστικές θέσεις
Προϋπολογισμός: 9.500,00€

Διαμόρφωση και ευπρεπισμός (στρώσιμο) παραλίας Καμαρίου
Προϋπολογισμός: 6.250,00€
Απομάκρυνση ογκολίθων από την παραλία Καμαρίου
Προϋπολογισμός: 4.500,00€
Συντήρηση δικτύου ντους κατά μήκος της παραλίας και τουαλέτας Α.Μ.Ε.Α στην Καμάρα
Προϋπολογισμός: 2.400,00€
Έτος 2012
Επανάκτηση των (2) Γαλάζιων Σημαιών και εκπλήρωση στο ακέραιο των αυστηρών προϋποθέσεων του προγράμματος για τη διατήρησή τους
Προϋπολογισμός: 2.800,00€

Ναυαγοσωστική κάλυψη της ακτής με (2) ναυαγοσωστικές θέσεις
Προϋπολογισμός: 17.480,00€

Προμήθεια και τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων (καλαθάκια), κατά μήκος της παραλίας
Προϋπολογισμός: 4.000,00€

Προμήθεια και τοποθέτηση 2 ανοικτών μεταλλικώναπορριμματοκιβωτίων (skipcontainers)
Προϋπολογισμός: 2.810,00€

Προμήθεια 15 φωτιστικών σωμάτων για την παραλία Καμαρίου
Προϋπολογισμός: 5.985,00€

Προμήθεια 15 ξύλινων αποδυτηρίων ακτής (αλλαξιέρες)
Προϋπολογισμός: 8.250,00€

Προμήθεια ειδών ξυλείας για την κατασκευή δύο διαδρόμων για Α.Μ.Ε.Α
Προϋπολογισμός: 2.151,00€

Εκπόνηση ακτομηχανικής μελέτης για τη σταδιακή αποκατάσταση της
παραλίας
Προϋπολογισμός: 10.000,00€

Διαμόρφωση και ευπρεπισμός (στρώσιμο) τμήματος παραλίας Καμαρίου
Προϋπολογισμός: 5.900,00€

Συντήρηση εξοπλισμού παραλίας και τουαλέτας Α.Μ.Ε.Α
Προϋπολογισμός: 2.150,00€

Συντήρηση και αποκατάσταση βλάβης δικτύου ηλεκτροδότησης φωτιστικών σωμάτων παραλίας Καμαρίου
Προϋπολογισμός: 4.000,00€

Επισκευή ράμπας Α.Μ.Ε.Α στην παραλία Καμαρίου
Προϋπολογισμός: 4.000,00€

Αποκατάσταση ράμπας Καμάρας παραλίας Καμαρίου
Προϋπολογισμός: 500,00€

Αποκατάσταση και τοποθέτηση του δικτύου ντους παραλίας Καμαρίου
Προϋπολογισμός: 2.800,00€
ΣΥΝΟΛΟ: 1.240.861,79€