ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

Πρόσκληση για την ενοικίαση παραλιών από τη ΓΕΩΘΗΡΑ

Πρόσκληση για την ενοικίαση παραλιών από τη ΓΕΩΘΗΡΑ

ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

Ανακοινώνει ότι ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ η φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση θέσεων αιγιαλού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θήρας και αρμοδιότητας της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε., η οποία είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί την Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013.

Αιτία της ακύρωσης, είναι η άρνηση της Κτηματικής Υπηρεσίας Κυκλάδων να παρέχει την σύμφωνη γνώμη της, λόγω της μη τήρησης των προβλεπόμενων αποστάσεων μεταξύ των προς εκμίσθωση θέσεων.