ΣΕ ΝΕΑ ΜΕΓΓΕΝΗ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Νέα μείωση των επενδυτικών πόρων των Δήμων (ΣΑΤΑ) κατά 53%, επέβαλλε η τρόικα.

Νέα μείωση των επενδυτικών πόρων των Δήμων (ΣΑΤΑ) κατά 53%, επέβαλλε η τρόικα.

ΣΕ ΝΕΑ ΜΕΓΓΕΝΗ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

  Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας απευθύνεται προς τους Δήμους της χώρας με την εξής ανακοίνωση:

                «Όπως γνωρίζετε, στην Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών της 31 ης Ιουλίου 2013, προβλέπεται για το 2014 μείωση των επενδυτικών πόρων των Δήμων (ΣΑΤΑ) κατά 53%, της κρατικής επιχορήγησης για λειτουργικές δαπάνες (ΚΑΠ) κατά 1,9% καθώς και μείωση των προνοιακών επιδομάτων κατά 8,4%.

                Οι προβλέψεις αυτές, σε συνδυασμό με επιπρόσθετους και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο δημοσιονομικούς περιορισμούς, καθιστούν ανέφικτη τη σύνταξη των προϋπολογισμών των Δήμων.

                Ήδη το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, σχετικά με τη διαδικασία σύνταξης και έγκρισης των προϋπολογισμών, αποφάσισε και πρότεινε στους Δήμους να μη στείλουν τα  προσχέδια των προϋπολογισμών τους στο Υπουργείο Εσωτερικών αλλά τα Δημοτικά Συμβούλια να προχωρήσουν στην ψήφιση των προϋπολογισμών τους και στην αποστολή τους στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

                Ταυτόχρονα, με πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ, συναντήθηκε με την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών προκειμένου να περιγράψει την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αποφασίστηκε νέα συνάντηση της ΚΕΔΕ με τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Υπουργό Οικονομικών προκειμένου να αναζητηθούν λύσεις.

                Παρακαλούμε για όλα τα παραπάνω να ενημερώσετε τα Δημοτικά σας Συμβούλια, έτσι ώστε όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να γνωρίζουν τα τεράστια προβλήματα που ταλανίζουν τους Δήμους την τρέχουσα περίοδο». 

                Είναι ανάγκη  εκτός των Δημοτικών Συμβούλων  να γνωρίζουν όχι μόνο οι Δημοτικοί Σύμβουλοι αλλά και η Κοινωνία το μέγεθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η αυτοδιοίκηση».