ΥΓΕΙΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ- ΠΡΟΛΗΨΗΣ

ΥΓΕΙΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ- ΠΡΟΛΗΨΗΣ
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Ανακοίνωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

«Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων έχουν ως σκοπό τη διαφύλαξη και βελτίωση της υγείας και ευεξίας του πληθυσμού της Περιφέρειας.
Για την υλοποίηση του σκοπού οργανώνει Πρόγραμμα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας και αναπτύσσει δράσεις και συνεργασίες με φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης νοσημάτων.
Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων, πραγματοποιείται επίσκεψη της κινητής μονάδας μαστογράφου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας.
Για το μήνα Μάιο 2013 η μονάδα θα βρίσκεται στα νησιά της Αμοργού και της Νάξου.
Το πρόγραμμα των επισκέψεων της Κινητής Μονάδας Μαστογράφου έχει ως εξής:
Αμοργός 14 έως 16 Μαΐου 2013
Απείρανθος Νάξου 17 Μάιου 2013 &
Χώρα Νάξου 18 έως 21 Μάιου 2013.
Στη νήσο Αμοργό η δράση υλοποιείται σε συνεργασία με το Σύλλογο Κάτω Μεριάς Αμοργού «Αγία Παρασκευή» από 14 – 16 Μαΐου 2013.
Στη νήσο Νάξο η δράση υλοποιείται σε συνεργασία με τον Σύλλογο γυναικών Απειράνθου και την Κοινωφελή Εταιρεία του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Προσπάθειά μας είναι να επιτύχουμε να εξεταστούν όσο το δυνατό περισσότερες Ελληνίδες και έτσι να μειώσουμε τις αρνητικές συνέπειες αυτής της ασθένειας.
Η μεταφορά της μονάδας και του προσωπικού προσφέρθηκε δωρεάν από την Εταιρεία Blue Star Ferries».